SKF
| KENDÓ | IAIDÓ | JODÓ | NOVINKY | AKTIVITY | KONTAKTY | DOKUMENTY | ETIKA | LEGENDY | FOTOGALÉRIA | LINKY |

KENDÓ

KENDO1. Čo je Kendo?

Kendo - Cesta meča, nie je len jedno z najstarších bojových umení, ale jedno z umení najviac spojených so samurajmi. Kendo sa vyvinulo zo smrteľnej formy šermiarskeho umenia a dnes je populárne na celom svete a venujú sa mu tisíce mužov a žien. Ken znamená meč a Do znamená spôsob cesty, volne preložené je to ,,Cesta meča,,. Na povrchu sa Kendo javí iba ako telesná činnosť, ale pod povrchom má mnoho výhod, ktoré je možné získať za nejaký čas, vďaka poctivosti, úsiliu a skúmaniu samého seba.

Aby sa obmedzil počet vážnych zranení, bola vymyslená bezpečná cvičebná zbraň z bambusu Shinai a ľahké brnenie Bogu. Kendo, využívajúce toto vybavenie, nahradilo v 19. storočí veľkou mierou predchádzajúce, viac nebezpečné metódy tréningu.

Späť

2. Cieľ cvičenia

Kendo má vycvičiť ľudský charakter uplatňovaním zásad meča Katana. Cieľom je formovať myseľ a telo, zušľachťovať silného ducha a správnym a presným cvičením smerovať k zdokonaleniu sa v umení Kendo, vážiť si ľudskú láskavosť a česť, stretávať sa s ostatnými s úprimnosťou a vždy sa usilovať o zušľachtenie seba samého. Takto bude človek schopný milovať svoju krajinu, spoločnosť a priateľov, prispeje k rozvoju kultúry a napomôže mieru a šťastiu medzi všetkými ľuďmi.

Späť

3. História

KENDOKAKendo ako ho poznáme sa zrodilo asi pred 200 rokmi, kedy bol bambusový meč Shinai určený k výcviku dávneho bojového umenia meča. Toto bojové umenie je však staršie viac ako tisíc rokov. V 16. storočí, v dobe, kedy Japonsko zachvátili celonárodné občianske vojny o zjednotenie a následníctvo, bola technika ovládania meča otázkou života a smrti. Bojovníci boli cvičení k tomu, aby zaobchádzali s mečom, ako by bol ich predĺženou pažou. Drevené meče sa často používali k výcviku. Nakoniec sa ustálili pravidlá pre zaobchádzanie s mečom, ktoré sa nazývajú Kata a sú základnými formami Kendo. Medzi bojovníkmi bolo mnoho vynikajúcich šermiarov, ktorí založili vlastné školy, ktorých bolo v histórii asi 600. V období vojen bolo ich hlavnou úlohou zabiť protivníkov. Preto boli bojovníci Bushi cvičení usmrcovať okamžite, aby nespôsobovali zbytočné utrpenie. Taká bola etika boja s mečom. Pre zvládnutie Kendo boli Kata vždy veľmi dôležité. Avšak len ich kombinácie nestačia k osvojeniu si techniky, ktorá si vyžaduje čeliť všetkým situáciám v boji s mečom. Takéto cvičenia Kendo napomáhali k istejšiemu zaobchádzaniu s bambusovými mečmi Shinai a väčšej rýchlosti sebaobrany. Dnešní vyznávači Kendo cvičia najskôr s bambusovými mečmi a učia sa Kata s použitím pravých alebo drevených mečov.

Späť

4. Ako sa cvičí?

Tu sú uvedené niektoré zo základných prvkov zápasu Kendo, aby ste mohli pochopiť hĺbku filozofie usilujúcej odhaliť tradičný spôsob boja bojovníkov Bushi.


Zápasy v Kendo

Pomocou Kendo sa učíte vidieť vlastnými očami, reagovať na udalosti okamžite a vytvárať rýchle rozhodnutia. V zápase Kendo pozorujete svojho protivníka, rýchlo reagujete na jeho pohyby a využívate príležitosť k útoku vedenom vašou mysľou. Duchovné oko je otvorené jedine srdcom. Vďaka nemu a dlhému výcviku, podobne ako v prípade meditácie Zen objavujete tú správnu Cestu.
Samotný zápas v Kendó sa volá Shiai. Boj prebieha na zápasišti (shiai-jo), je to štvorec s dĺžkou 9 až 11 metrov. Bojovníci sa snažia počas 5 minút seknutím alebo bodnutím, správnou formou , zasiahnuť súpera a získať tak bod - ippon. Víťazí ten, komu sa podarí získať dva ippony, alebo po vypršaní časového limitu, ak vedie o jeden ippon (napr.1:0). V prípade nerozhodného stavu nasleduje 3 minútové predĺženie (encho), v ktorom vyhrá ten, ktorý zasiahne ako prvý. Zápas riadia traja rozhodcovia, hlavný shushin a dvaja postranní fukushin.

Aby bol zásah v Kendó uznaný ako platný, musí byť vykonaný na platné zásahové miesto:
Men (hlava), Kote (predlaktia), Do (trup), Tsuki (hrdlo).
"Obyčajný" zásah však nestačí. Musí byť vykonaný dostatočnou silou, sprevádzaný výkrikom Kiai, správnym postojom a s použitím poslednej tretiny čepele bambusového meča. Platný zásah (yuko-datotsu) musia uznať najmenej dvaja z troch rozhodcov.


Pozícia

Proti svojmu protivníkovi môžete zaujať akúkoľvek pozíciu. Žiadna vás neubráni sama o sebe, pokiaľ nevyužijete svoju odvahu: Zápas Kendo je definitívne určený pomerom duchovných síl vašich a vášho protivníka.


Výkrik Kiai

Mať plné Kiai v Kendo znamená byť naplnený duchom od hlavy k päte. Je potrebné sústrediť všetku silu do brucha, to však neznamená len jeho napnutie. Nejde o neúčinné pokrikovanie na vášho protivníka, je potrebné zharmonizovať vašu silu a myseľ do úplného súzvuku.


Ma-ai. Vzdialenosť a načasovanie

Presný význam Ma-ai “udržania rozstupu” v Kendo sa týka:

(1) vzdialenosti

(2) načasovania

(1) Každý bojovník Kendo má svoje Ma-ai, teda vzdialenosť od svojho protivníka pre útočné a obranné akcie. Výhoda Ma-ai spočíva v tom, že môžete protivníka vylákať zo zamýšľaného odstupu a udržovať ho vo vzdialenosti pre vás výhodnej. Vašou úlohou je byť čo najďalej od svojho protivníka a zároveň si ho udržovať blízko.

(2) V Kendo je rovnako dôležité vystihnúť správnu dobu výpadu. Znamená to, zastihnúť protivníka vo chvíli, kedy nieje ostražitý a plne sa nesústredí. A tiež využiť slabostí ľudskej mysli, aká môže byť chvíľkovo odhalená u súpera. Ma-ai teda znamená sledovať chvíľkové prerušenia akcií vašich a vášho súpera.


Útok a obrana

Celková harmónia a koordinácia pohybov tela a duševných reakcií je možná iba po tvrdom tréningu. Každý útočný pohyb musí byť okamžite doprevádzaný jedným obranným a každá obranná pozícia musí byť schopná sa zmeniť v útočnú na rýchly podnet. Je to v skutočnosti schopnosť dvojakého rozhodnutia: v jednej sekunde sa presadiť a opäť sa stiahnuť.

Tajomstvo tkvie vo výpade na protivníka rýchlosťou blesku. Začiatočníkom sa pri zápase často stáva, že sa ocitnú mimo duševnej koncentrácie, nesústredia sa na pozíciu alebo na akciu. V cvičení je práve dôležité nenechať sa za žiadnych okolností vytrhnúť z duševnej koncentrácie. Nesústredenosť na pozíciu či akciu je spôsobená nedostatočným tréningom. Môže to byť tiež známkou zanedbania cvičenia duševnej bdelosti. Zápas Kendo je sériou akcií útočných alebo obranných a vyžaduje nepretržitú koncentráciu mysli. To ale neznamená napadnúť protivníka len z polovice a šetriť si sily. Naopak, každý pokus musí byť prevedený plnou silou so snahou, aby bola nasledujúca akcia čo najútočnejšia.

Kendo znamená skutočne ustavične cvičiť sústredenosť mysle a ťažko sa dá osvojiť slovným výkladom. Filozofia Kendo sa dá osvojiť len prostredníctvom tela. Je to vlastne celý život trvajúci výcvik, často krát mnohými cvičený až do 70, ba i 80 rokov života.

Späť

5. Kendó na Slovensku

Národná Kendó Liga (NKL) a Slovenský Pohár je súťaž jednotlivcov organizovaná pod záštitou Slovenskej Kendó Federácie jednotlivými klubmi pôsobiacimi v SKF. Je vypísaná bez rozdielu kategórie a pozostáva z dvoch častí - Národná Kendó Liga (dlhodobá časť) a Slovenský Pohár (finálový turnaj dlhodobej časti). NKL prebieha každoročne v období od 30. októbra do 30. septembra. Finálový turnaj sa tradične uskutočňuje v októbri.
Na tomto odkaze nájdete podrobné pravidlá súťaže.

Späť

6. Čo je potrebné k cvičeniu

Dnes sa Kendo cvičí s bambusovým mečom Shinai a bojovníci nosia ochranné vybavenie, ktoré chráni zásahové oblasti: hlavu, zápästia a brucho. Bogu - ochranná výstroj - alebo tiež cvičné brnenie sa skladá z: Men (čelná maska), Do (hrudný chránič), Kote (šermiarske rukavice) a Tare, čo je druh chrániča v podobe zástery, ktorá chráni časť brucha a boky. Pod ochrannou výstrojou nosí Kendoka - cvičenec Kendo - Hakama (širokú, nohavicovú suknicu), ktorá siaha ku kotníkom. Zbraň, ktorá sa v Kendo používa je Shinai - bambusový meč. Shinai je dlhý približne 110 až 120 cm a je vyrobený z veľmi starostlivo zostavených bambusových štepov, ktoré sú zviazané dohromady do tvaru dutého valca. Po celej dĺžke vedie šnúra, ktorá udržuje celý Shinai napnutý a pružný. K správnemu seku musí Kendoka udrieť oponenta opačnou stranou, než je táto šnúrka. Úder musí byť tiež vedený iba jednou tretinou bambusového meče a to hornou.

Shinai a jeho veľkosti:

Veľkosť – dĺžka bambusového meča je väčšinou závislá na výške cvičenca. Ale bežne sa veľkosť určuje podľa veku.

č.34 – 5 až 7 rokov
č.36 – 6 až 10 rokov
č.37 – 8 až 14 rokov
č.38 – 12 až 16 rokov
č.39 – 15 rokov a viac

Veľkosť Bogu – v tabuľke nájdete návod ako si určiť správnu veľkosť vášho Bogu - ochrannej výstroje pre Kendo. Správna veľkosť je pre cvičenie nesmierne dôležitá, takže výberu venujte náležitú pozornosť. V prípade, že si neviete poradiť, tak radšej kontaktujte zodpovednú osobu v SKF.

Na záver Vám na stiahnutie ponúkame knihu o KENDÓ, ktorá je preložená do slovenčiny.
Stiahnuť sa dá v dvoch verziách: na pozeranie (formát PDF, 471 kB) alebo pre tlač (formát PDF, 369 kB).
Pre obe verzie musíte mať nainštalovaný Adobe Reader.


| KENDÓ | IAIDÓ | JODÓ | NOVINKY | AKTIVITY | KONTAKTY | DOKUMENTY | ETIKA | LEGENDY | FOTOGALÉRIA | FÓRUM | LINKY |
HOME